Aansprakelijkheid

 

No Doubt zet zich in om de inhoudelijke correctheid van deze website te garanderen. Toch kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden.  No Doubt is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De inhoud van de website zal regelmatig aangepast worden. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Dergelijke wijzigingen worden niet gemeld. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
 


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Indien u persoonlijke gegevens doorgeeft, zijn deze gegevens onderhevig aan de Belgische wetten terzake van 8 december 1992. 
 


Auteursrecht

 

Op al het tekst- en beeldmateriaal op deze website berust nationaal en internationaal copyright. Op de naam No Doubt, het No Doubt logo en de volledige huisstijl van deze website rusten exclusieve rechten. Het is aan derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen.